• Mo. Okt 18th, 2021

சுவிஸ் சூரிச் அருள்மிகு சிவன் கோவில் வருடாந்த திருவிழா இன்று 09.07.2021 கொடியேற்றம்

Vontheva

Jul 9, 2021

சுவிஸ் சூரிச் அருள்மிகு சிவன் கோவில் வருடாந்த திருவிழா 2021
இன்று 09.07.2021
கொடியேற்றம் காண்டு
பூசை வழிபாடுகள் இடம் பெற்றுள்ளது இன்றய கல ஓட்டத்துக்கேற்றால் போல் ஆலய நிர்காகம் ஒழுங்கமைய செயல்படுத்திய வழியாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளது !

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.