அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி மனோன்மணி ஆயத்தில் இடம்பெற்ற தைப்பூசம்.

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மணி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் சார்வரி வருஷம் இன்றைய இனிய தைப் பூச உற்சவத்தில் அபிஷேக பூஜை வழிபாடுகள் அலங்கார தீபாரதனைகள் அம்பாள் உள் வீதி உலா. சூரனை அழிக்கப் பார்வதி தன் சக்தி, ஆற்றல் அனைத் தையும் திரட்டி ஒன்று சேர்த்து வேலாக மாற்றி அந்தச் சக்தி வேலை முருகனுக்கு அளித்த நாள் தைப்பூசம். இவ்வேல் பிரம்ம வித்யா சொரூபமானது.