யேர்மன் கம் காமாட்சி அம்பாள் ஆலய தேர்த்திருவிழா இன்றய நிலைக்கேற்ற ஒழுங்கமைப்புகளுடன் நடைபெற்றது

யேர்மன் கம் காமாட்சி அம்பாள் ஆலய தேர்த்திருவிழா இன்றய நிலைக்கேற்ற ஒழுங்கமைப்புகளுடன்  தேர்த்திருவிழா
20. 09.2020 சிறப்பாக நடைபெற்றது .