ஶ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்த்ரமௌலீஸ்வர்ர் ஆலய ராஜகோபுர திருப்பணி பூஜைகளில் கலந்துகொண்ட கொம்புறூக் காவல்துறை

ஶ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்த்ரமௌலீஸ்வர்ர் ஆலய ராஜகோபுர திருப்பணி பூஜைகளில் கலந்துகொண்ட கொம்புறூக் காவல்துறை அதிகாரியோடும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் ஆசியோடு அணைத்தும் நல்லவிதமாக நடைபெற வேண்டும்