ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளீஷ்வரர் ஆலயத்தில் இன்று ஹோமசாந்தி பூஜைகள்

மெளலீஸ்வரம் எனப் பெயர் விளங்கும் ஸ்ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளீஷ்வரர்
ஆலயத்தில் இன்று ஹோமசாந்தி பூஜைகள்
நாளை 27.06 அலங்காரம் உற்சவம் ஆரம்பம்
ஓம் நமசிவாய 🍀ஓம் நமசிவாய 🍀ஓம் நமசிவாய🍀 ஓம் நமசிவாய 🍀ஓம் நமசிவாய 🍀