ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளீஷ்வரர் ஆலயத்தில் இன்று ஹோமசாந்தி பூஜைகள்

மெளலீஸ்வரம் எனப் பெயர் விளங்கும் ஸ்ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளீஷ்வரர்
ஆலயத்தில் இன்று ஹோமசாந்தி பூஜைகள்
நாளை 27.06 அலங்காரம் உற்சவம் ஆரம்பம்
ஓம் நமசிவாய ?ஓம் நமசிவாய ?ஓம் நமசிவாய? ஓம் நமசிவாய ?ஓம் நமசிவாய ?