சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புல மனோன்மணி விகாரி வருஷ நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றன.

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மணி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷம் இன்றைய நிகழ்வுகள் மாசி மகம் நடேசரபிஷேகம் நடைபெற்று அம்பாள் உள்வீதி உலா வந்து நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற்றன.