டோட்முண்டில் சிவன்ஆலயத்தில் ஆங்கலப்புது வருட பூஜை 01.01.2020

டோட்முண்டில் ஸ்ரீசாந்தநாயகி ஆலயத்தில் ஆங்கலப்புது வருட பூஜைகள் 01.01.2020 சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது இந்த தரிசனத்தில் அடியார்கள் கலந்து சிறப்பித்து சிவன் அருளை, வேண்டுதலை, நிறைவாக்கி புதுவருடத்தை வரவேற்று கொள்வதனால் வாழ்வில் மகிழ்வு தோண்றும், இறையருள்

இன்றி ஏது இங்கு வாழ்வு,

இனியவன் இன்று ஏது இங்கு அசைவு

வணங்குவோம் வழிபடுவோம்

ஆதி நாயகன் சிவன் அவனை வேண்டி,