தொண்டைமானாறு ஸ்ரீ செல்வச்சந்நிதி 1ம் திருவிழா – கொடியேற்றம்

தொண்டைமானாறு ஸ்ரீ செல்வச்சந்நிதி 1ம் திருவிழா – கொடியேற்றம் இன்று  சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது