சிறுப்பிட்டி மனோன்மணியாலயத் தேர்த் திருவிழா 24.08.2019

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மனி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷ மஹோற்சவப் பெருவிழா 24-08-2019   இன்று தேர்த்திருவிழா சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது (நிழல் படம் குணா )