சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி (9) சப்பறத்திருவிழாத்திருவிழா 23-08-2019

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மனி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷ மஹோற்சவப் பெருவிழா இன்று (9) சப்பறத்திருவிழாத்திருவிழா 23-08-2019  சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது (நிழல் படம் குணா )