• Mi. Okt 20th, 2021

Tag: 23. August 2019

  • Startseite
  • சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி (9) சப்பறத்திருவிழாத்திருவிழா 23-08-2019

சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி (9) சப்பறத்திருவிழாத்திருவிழா 23-08-2019

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மனி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷ மஹோற்சவப் பெருவிழா இன்று (9) சப்பறத்திருவிழாத்திருவிழா 23-08-2019  சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது (நிழல் படம் குணா )  

சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி (8) வேட்டைத்திருவிழா 22-08-2019

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மனி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷ மஹோற்சவப் பெருவிழா இன்று 22-08-2019 வேட்டைத்திருவிழா  சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது (நிழல் படம் குணா )