சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி (2) திருவிழா 16-08-2019

அருள் மிகு சிறுப்பிட்டி வல்லையப்புலம் ஸ்ரீ கருணாகடாக்ஷி ( மனோன்மனி) அம்பாள் தேவஸ்தானம் விகாரி வருஷ மஹோற்சவப் பெருவிழா இன்று 16-08-2019 (2)திருவிழா சிறப்பான நடந்தேறியுள்ளது  (நிழல் படம் குணா )