சிறுப்பிட்டியில் மனோன்மனி ஆலயக் கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடந்தேறியது

சிறுப்பிட்டியில் அமர்ந்துள்ள மனோன்மனி ஆலயத்தில் இன்று பக்தர்கள் ஊடி நிற்க அன்னையவள் கொடியேற்றம் சிறப்பான நடந்தேறியுள்ளது