zurich adliswil முருகன் ஆலய கொடியேற்ற திருவிழா 09.08.2019 சிறப்பாக ஆரம்பித்துள்ளது

zurich adliswil முருகன் ஆலய கொடியேற்ற திருவிழா சிறப்பா ஆரம்பித்து இன்றுயதினம் முருகன் எழுந்தருளி வசந்த மண்டபப் சிறப்புக்களுடன் பக்தர்கள் வேண்டி நிற்க சிறப்பாகொடியேற்றம் கண்டது
zurich adliswil முருகன் ஆலய கொடியேற்ற திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது