சூரிச் அருள்மிகு சிவன் ஆலயத்தில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது

சூரிச் அருள்மிகு சிவன் ஆலயத்தில் வெகு வரலக்சுமி பூசை.
வேண்டுதல் களோடு பக்தி பெருக பெண்கள் அனுஸ்சிக்கும் வரலக்சுமி பூசை. சிறப்புற நடந்தேறியது