ஹம் சித்தி விநாயகர் வருடந்த மகோற்பவ பெருவிழா கொடியேற்றம்  2019


இன்று சிறப்பாக நடைபெற்ற ஹம் சித்தி விநாயகர் வருடந்த மகோற்பவ பெருவிழா 2019 கொடியேற்றம்
மகோற்பவ குருவாக சிவஸ்ரீ ,சாமி தெய்வேந்திரக்குருக்கள்
சிவஸ்ரீ. அ.நா . சோமாஸ்கந்த சிவாசாரியார் – லண்டன் 
ஆலயகுரு . கிருஷ்ண பாலேந்திரக்குருக்கள் .சிவஸ்ரீ. கிரிதரக்குருக்கள் . சிவஸ்ரீ . சுப சபாநாதக்குருக்கள் .
.சிவஸ்ரீ. பிரசாந்தன் குருக்கள் -ஸ்ரீ. இலங்கை
ஏனைய குருமார்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர் . நாதஸ்வர கலைஞர்கள் பாலமுரளி . செல்வநாயகம் . மற்றும் ஆலய அறங்காவலர்கள் .அடியவர்கள்
அனைவருக்கும் பிள்ளையார் அருள் பெற்று சிறப்புடன் வாழ்க எழுத்து
பதிவு படம் இலக்கியன் இராஜகருணா
உலகக்கோவில்
தமிழன்புடன்
பி.சி.இராஜகருணா