• Mo. Nov 29th, 2021

யேர்மனி டோட்முண்ட் சிவன் ஆலய (4)திருவிழா 09.07 2019 சிறப்பாக நடந்தேறியது

Vontheva

Jul 9, 2019

யேர்மனி டோட்முண்ட் சிவன் ஆலயத்திருவிழா இந்த ஆண்டு ஒன்பதாவது ஆண்டாக 09.07.2019 பக்த கோடிகள் நுாற்றுக்கணக்கில் கலந்து கொண்ட சிறப்புடன் வசந்த மண்டப பூஐை நிறைவாகி சிவன் உலா உள்வீதி வந்து நிறைவு கண்டது

இறையருள் இன்றி இனி ஏது இங்கே தொழுதிடல் இன்றி பிணி தீர்வதேங்கே. தொழுவது தொழுதல் தேன்றிடும் மகிழ்வு தொல்லைகள் நீங்கியே தொட்டதுயாவும் துலங்கியே விளங்கும்

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.