டோட்முண்டில் சிவன் ஆலயத்தில் னிப்பிரதோஷம் மாலை பூஜைகள் 12.05.218இடம்பெற்றது

டோட்முண்டில் ஸ்ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளலீஸ்வர் ஆலயத்தில் சனிப்பிரதோஷம் மாலை பூஜைகள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது . தெய்வ சக்தியின்றி தேவராம் இன்றி எம்பிணிதீர்பபுயாரு இறைவனைத்தொழுதிட்டேவாழு